ناوگان

در حال حاضر طیف گسترده ای از خودروهای لوکس، با توجه به اولویت های مشتریان شامل مدل های مرسدس بنز.

ناوگان سواری و منفنس بالا پایان با آخرین پیشرفت های فن آوری در بازار.

وسایل نقلیه همیشه آماده و حاضر برای رفع نیازهای خود، وسایل نقلیه با تجهیزات مدرن ترین و زیست محیطی و با بهترین پس از اتمام، این تنها معیار برای انتخاب وسایل نقلیه در ناوگان ما است، نگرانی ما این است که همیشه راحتی و ایمنی از مشتریان است.